The USB ID Repository

The home of the usb.ids file

Main -> USB Devices -> Device UD:12d1

Name: Huawei Technologies Co., Ltd.

Discussion

Name: Huawei Technologies Co., Ltd.

2009-06-28 20:03:12

Discuss

Devices

Id Name Note
1001E161/E169/E620/E800 HSDPA Modem
1003E220 HSDPA Modem / E230/E270/E870 HSDPA/HSUPA Modem
1004E220 (bis)
1009U120
1010ETS2252+ CDMA Fixed Wireless Terminal
1021U8520
1035U8120
1037Ideos
1038Ideos (debug mode)
1039Ideos (tethering mode)
1052MT7-L09 / P7-L10 / Y330-U01
1053P7-L10 (PTP)
1054P7-L10 (PTP + debug)
1079GEM-703LT [Honor/MediaPad X2]
107eP10 smartphone
1404EM770W miniPCI WCDMA Modem
1406E1750
140bEC1260 Wireless Data Modem HSD USB Card
140cE180v
1412EC168c
1436Broadband stick
1446HSPA modem
1465K3765 HSPA
14acE815
14c3K5005 Vodafone LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
14c8K5005 Vodafone LTE/UMTS/GSM MOdem/Networkcard
14c9K3770 3G Modem
14cfK3772
14d1K3770 3G Modem (Mass Storage Mode)
14dbE353/E3131
14dcE3372 LTE/UMTS/GSM HiLink Modem/Networkcard
14f1Gobi 3000 HSPA+ Modem
14feModem (Mass Storage Mode)
1501Pulse
1505E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
1506Modem/Networkcard
150aE398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
1520K3765 HSPA
1521K4505 HSPA+
155aR205 Mobile WiFi (CD-ROM mode)
1573ME909u-521 mPCIe LTE/GPS card
1575K5150 LTE modem
15bbME936 LTE/HSDPA+ 4G modem
15c1ME906s LTE M.2 Module
15caE3131 3G/UMTS/HSPA+ Modem (Mass Storage Mode)
1805AT&T Go Phone U2800A phone
1c05Broadband stick (modem on)
1c0bE173s 3G broadband stick (modem off)
1c20R205 Mobile WiFi (Charging)
1d50ET302s TD-SCDMA/TD-HSDPA Mobile Broadband
1f01E353/E3131 (Mass storage mode)
1f16K5150 LTE modem (Mass Storage Mode)
360eY330-U01 (MTP Mode)
380bWiMAX USB modem(s)

Add item